Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

Rekisterinpitäjä

Suomen Jeanvernet Oy (käytetään nimeä Jean Vernet) Mariankatu 20, 00170 Helsinki, Y-tunnus: 2167795-0, p. 040 415 6477

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Anna Ehrnrooth, Jean Vernet, Mariankatu 20, 00170 Helsinki, p. 050 476 8000, anna@vernet.fi

 

Rekisterin nimi

Jean Vernetin verkkokaupan asiakkuuteen ja muuhun yhteistyöhön perustuva asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi ja markkinointitarkoituksiin.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

Perustiedot: Nimi, osoite, puhelinumero, sähköpostiosoite

Muut verkkokauppaan ja markkinointiviestintään liittyvä tiedot: Asiakasnumero, käyttäjätunnus ja salasana, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen liittyvät tiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Jean Vernetin verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu. Salatut datayhtyet takaavat kaikkien henkilötietojen luottamuksellisuuden ja tietoturvan.

 

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti/s-postitse ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.