Tämä on Suomen Jeanvernet Oy (käytetään nimeä Jean Vernet) EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.05.2021. Viimeisin muutos 13.05.2021.

 1. Rekisterinpitäjä

Suomen Jeanvernet Oy (käytetään nimeä Jean Vernet)

Mariankatu 20, 00170 Helsinki

 1. 040 425 6477
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anna Ehrnrooth

 1. 050 476 8000, anna@vernet.fi
 2. Rekisterinnimi

Jean Vernetin verkkokaupan asiakkuuteen ja muuhun yhteistyöhön perustuva asiakasrekisteri

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tai sopimus jossa rekisteröity on osapuolena.

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon, yhteydenottojen hoitamiseksi, sopimusten täytäntöönpanoon ja markkinointitarkoituksiin.

 1. Rekisterin sisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

Perustiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Muut verkkokauppaan ja markkinointiviestintään liittyvä tiedot: Asiakasnumero, käyttäjätunnus ja salasana, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen liittyvät tiedot.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu. Salatut datayhteydet takaavat kaikkien henkilötietojen luottamuksellisuuden ja tietoturvan. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse ja osoittaa rekisterinpitäjälle.